Missie en Visie

  • De missie: Groups for Balance - GLI Alkmaar biedt met een multidisciplinair gespecialiseerd team optimale zorg ter verbetering van leefstijl en gezondheid in de regio Alkmaar 

  • De visie: Groups for Balance is een onderneming welke bestaat uit drie te onderscheiden afdelingen; Fysiotherapie, Leefstijl (GLI ALKMAAR) en Sport (GFB FIT). Patiënten/Cliënten zijn ervan overtuigd de optimale zorg te ontvangen in een inspirerende en veilige omgeving. Uitgevoerd door een hecht, sociaal en sterk team dat vooruitstrevende leefstijl zorg verleent. “Begeleiden – Motiveren en Inspireren” om met de cliënt het vooraf opgestelde doel te bereiken.

Iedere patiënt is uniek en vraagt dus ook om een unieke aanpak.

Bij Groups for Balance – Fysiotherapie krijgt u niet alleen die unieke aanpak maar wordt u ook behandeld volgens de laatst bewezen methoden en met de meest vooruitstrevende behandeltechnieken.

Als eerste gaan we samen met u uw klachten in kaart brengen middels een uitgebreid vraaggesprek. Dit alles naar aanleiding van de door u vooraf ingevulde vragenlijst welke u toegezonden hebt gekregen per mail na het maken van de eerste afspraak.

Vervolgens vindt er een fysiotherapeutisch onderzoek plaats om tot een diagnose te komen op basis van onze bevindingen. Met behulp van aanvullende diagnostische middelen, bijvoorbeeld echografie en krachttesten, zijn we nog beter in staat om tot de juiste diagnose en het voor u optimale behandelvoorstel te komen.

Behandelingen bij Groups for Balance – Fysiotherapie vinden in eerste instantie altijd plaats in de behandelkamer. Wij zijn van mening dat het lichaam eerst belastbaar (in de juiste conditie) moet zijn alvorens we kunnen gaan oefenen in onze ruim opgezette oefenzaal. Oefeningen dragen bij aan een verbetering van mobiliteit, spierkracht, stabiliteit en conditie mits de voorwaarde zijn gecreëerd om te kunnen oefenen. Maak nu een afspraak om middels een actieve aanpak aan uw herstel te werken!

Contact