GLI-Alkmaar is geschikt voor uw patiënt/cliënt die:

 • 18 jaar of ouder is
 • Overgewicht heeft (d.w.z. een BMI tussen 25 en 30) en daarnaast een verhoogd risico op diabetes of hart- en vaatziekten (volgens de indicatiecriteria uit de NHG-richtlijn Obesitas en de Zorgstandaard Obesitas) en met artrose of slaapapneu.
 • Of ernstig overgewicht heeft (d.w.z. een BMI van meer dan 30)

Programma

 • een totale looptijd van 24 maanden
 • een combinatie van groepssessies en individuele gesprekken
 • de onderwerpen voeding, beweging, slaap, stress & ontspanning, (gezonde) keuzes maken, time management, gezond leven is plannen, informatie overload enzovoort.
 • bewegen onder begeleiding van een fysiotherapeut bij Groups for Balance. Dit is een extra element wat niet standaard aangeboden wordt, Dit onderdeel is niet verplicht, maar uiteraard wel zeer zinvol.

Route van patiënt 

 Rol van de huisarts/verwijzer binnen GLI-Alkmaar
 1. U signaleert een patiënt met inclusiecriteria voor GLI-Alkmaar (volwassenen vanaf een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR) of artrose of slaapapneu.
 2. U overlegt de mogelijkheid GLI-Alkmaar met uw patiënt
 3. Bij instemming van de patiënt met het programma GLI-Alkmaar stelt u een verwijsbrief op en zet deze direct door (via zorgmail) naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    
 4. U geeft de patiënt de informatiefolder.
 5. Een leefstijlcoach van Groups for Balance fysiotherapie verzorgt de intake voor GLI-Alkmaar en u krijgt hierover een terugkoppeling.
 6. Indien de patiënt gaat deelnemen aan GLI-Alkmaar ontvangt u na 8 maanden en na 24 maanden ook een terugkoppeling van ons.
 
Locatie van GLI-Alkmaar
De individuele gesprekken, de groepssessies en het bewegen onder leiding van een fysiotherapeut vinden plaats bij Groups for Balance fysiotherapie (Gezondheidscentrum Alkmaar), Frans Halsstraat 49 te Alkmaar.

 

Vergoeding GLI-Alkmaar

GLI-Alkmaar wordt vergoed vanuit de basisverzekering vanuit de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Dit is vanaf 1 januari 2019 opgenomen in het basispakket. Daarbij geldt geen eigen risico. Deelname aan GLI-Alkmaar wordt daarom door iedereen vergoed.