Graag informeren wij u over de pilot die de gemeente Alkmaar, in samenwerking met aanbieder Groups for Balance, per 1 januari 2021 start om het programma Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) van de zorgverzekering toegankelijk te maken voor mensen met een lage Sociaal Economische Status (SES).

GLI-Alkmaar staat voor het terugdringen van de gezondheidsachterstanden in de Gemeente Alkmaar en omgeving. Volwassenen worden hierbij begeleid bij hun leefstijl, gezonder eten, meer bewegen, balans tussen in- en ontspanning en duurzame gedragsverandering. Het doel is overgewicht en daaruit voortkomende gezondheidsklachten te verminderen en een actieve leefstijl te bevorderen. De interventie is wetenschappelijk bewezen effectief. De GLI wordt volledig vergoed en er is geen eigen risico voor de cliënt van toepassing. Dat betekent dat deze interventie voor alle burgers toegankelijk is, die geïncludeerd worden

De huidige GLI  wordt in de breedte aangeboden, dus voor alle burgers. De ervaring leert dat mensen met een lage SES minder goed aansluiting vinden. Er is sprake van een minder groot bereik en effect bij deze deelnemers dan onder mensen met een hogere SES. Daardoor nemen gezondheidsachterstanden juist toe in plaats van af. Dit kan ondervangen worden door het aanbieden van de GLI voor lage SES-groepen.

GLI-Alkmaar wil zich inzetten om voor deze doelgroep van betekenis te zijn en biedt daarom extra ondersteuning aan deze doelgroep.  

Meer informatie volgt binnenkort