GLI-Alkmaar is geschikt voor uw patiënt/cliënt die:

  • 18 jaar of ouder is
  • Overgewicht heeft (d.w.z. een BMI tussen 25 en 30) en daarnaast een verhoogd risico op diabetes of hart- en vaatziekten (volgens de indicatiecriteria uit de NHG-richtlijn Obesitas en de Zorgstandaard Obesitas) of met artrose of slaapapneu.
  • Of ernstig overgewicht heeft (d.w.z. een BMI van meer dan 30)
  • Gemotiveerd is voor deelname aan een leefstijlprogramma

Het programma omvat:

  • een totale looptijd van 24 maanden.
  • een combinatie van groepssessies en individuele gesprekken
  • de onderwerpen voeding, beweging, slaap, stress & ontspanning
  • klik hier voor de inhoud van het programma

Optioneel (kosten vallen buiten de GLI vergoeding):

  • bewegen onder begeleiding van een fysiotherapeut bij Groups for Balance: GFB-FIT
  • deelname aan een wandelgroep, GFB wandelen

Route van patiënt 

 
 Rol van de huisarts/verwijzer binnen GLI-Alkmaar

 

1.     U signaleert een patiënt met inclusiecriteria voor GLI-Alkmaar (volwassenen vanaf een matig verhoogd gewicht gerelateerd    gezondheidsrisico (GGR) of artrose of slaapapneu.
2.     U overlegt de mogelijkheid GLI-Alkmaar met uw patiënt, geeft de patiënt de informatiefolder en gaat na of de patiënt gemotiveerd is voor deelname aan het programma.
3.     Bij instemming van de patiënt met het programma GLI-Alkmaar stelt u een verwijsbrief op en zet deze direct door (via zorgmail) naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
4.     Een leefstijlcoach van Groups for Balance fysiotherapie verzorgt de intake voor GLI-Alkmaar en u krijgt hierover een terugkoppeling.
5.     Indien de patiënt gaat deelnemen aan GLI-Alkmaar ontvangt u na 8 maanden en na 24 maanden ook een terugkoppeling van ons.
 
Locatie van GLI-Alkmaar
De individuele gesprekken, de groepssessies en het bewegen onder leiding van een fysiotherapeut vinden plaats bij Groups for Balance fysiotherapie (Gezondheidscentrum Alkmaar), Frans Halsstraat 49 te Alkmaar of de Gasfabriek, Helderseweg 28, Alkmaar.

 

Vergoeding GLI-Alkmaar
Deelname aan GLI-Alkmaar wordt sinds 1 januari 2019 vergoed vanuit de basisverzekering vanuit de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Daarbij geldt geen eigen risico. Deelname aan GLI-Alkmaar wordt daarom door iedereen vergoed die voldoet aan de inclusiecriteria.